System kontroli dostępu ACCO


Wizualizacja systemu

Administrator systemu otrzymał nowe narzędzie umożliwiające wizualizację nadzorowanych obiektów. Na planie obiektu można rozmieścić różne elementy systemu (kontrolery, kontrolowane drzwi, kamery). Stan kontrolerów jest na bieżąco aktualizowany. Piktogramy symbolizujące moduły informują o stanie: modułu, jego zasilania, terminali do niego podpiętych oraz przejścia, które kontroluje. Rola planu nie ogranicza się tylko do funkcji informacyjnych. Dzięki ikonom można w łatwy sposób np. odblokować przejście.

Komparacja danych

Narzędzie służące do porównywania danych między programem a modułami jest teraz wygodniejsze w obsłudze i bardziej przyjazne dla administratora. Program w przejrzysty sposób przedstawia porównywane dane. W zależności od ich rodzaju, administrator może uruchomić proces automatycznej korekty lub dokonać zmian ręcznie. Interwencja administratora może być wymagana szczególnie w przypadku, gdy konflikt zachodzi między danymi użytkowników.

Funkcje dotyczące przejścia

Otwarcie drzwi bez autoryzacji może nie być interpretowane jako wejście siłowe. Odblokowanie lub zablokowanie przejścia może odbywać się zgodnie ze specjalnie w tym celu stworzonym harmonogramem dostępu.

Eksport zdarzeń

W programie istnieje możliwość wyeksportowania zdarzeń w wybranym formacie (CSV, Excel) do pliku. Ułatwia to ich późniejsze przeglądanie bez uruchomienia programu, a także umożliwia ich archiwizowanie.

Kontrola jakości komunikacji

Program na bieżąco kontroluje poprawność komunikacji między programem a modułami obecnymi w systemie. Dostępne dla administratora narzędzia diagnostyczne ułatwiają w razie występowania problemów z komunikacją odnalezienie źródła problemu.

UŻYTKOWNICY

Limit wejść - z myślą o miejscach, w których wykupuje się karnet na konkretną ilość wejść, jak np. kluby fitness, baseny czy sauna, dodany został parametr określający maksymalną ilość wejść użytkownika.

Łatwiejsze tworzenie grup - dzięki nowej opcji można w prostszy sposób łączyć użytkowników w grupy. Grupę można utworzyć na podstawie uprawnień pojedynczego użytkownika. Administrator może sprawdzić też, czy dane użytkownika nie uprawniają go do przynależności do grupy, która już istniała, i która charakteryzuje się takimi samymi uprawnieniami, jakie posiada ten użytkownik.

Podział na grupy w dużym stopniu ułatwia proces zarządzania użytkownikami.

Raport o użytkowniku/użytkownikach - administrator uzyskał możliwość generowania raportów w formacie PDF zawierających informacje o wybranych użytkownikach. Dane te ułatwiają w znacznym stopniu proces administrowania użytkownikami.

Raport obecności - zostało dodane narzędzie do rejestracji czasu obecności użytkowników. Administrator ma możliwość zdefiniowania reguł wejścia / wyjścia w oparciu o moduły obecne w systemie. Ustalenie konkretnych zasad pozwala określić, kto i jak długo przebywał w danym pomieszczeniu lub na terenie całego obiektu. W bazie danych programu gromadzone są informacje o wejściach i wyjściach pracowników. Na tej podstawie obliczany jest czas obecności i generowany raport, który przydatny może być później przy rozliczaniu czasu pracy, obliczaniu nadgodzin czy wynagrodzeń.

Kontrola obecności - bazując na mechanizmach wykorzystywanych do tworzenia raportu obecności można w prosty sposób kontrolować obecność pracowników na terenie obiektu.

źródło: satel.pl

Jędrzej Wawrzyniak